Podmienky prenájmu

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM VOZIDLA?

Fyzická osoba:

 • občiansky preukaz/cestovný pas
 • vodičský preukaz ktorého držiteľom ste minimálne 2 roky
 • minimálny vek vodiča je 20 rokov

Právnická osoba:

 • platný výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
 • zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba


ČO VŠETKO ZAHŔŇA CENA ZA PRENÁJOM VOZIDLA?

 • kompletné zákonné a havarijné poistenie v celej EÚ
 • pneumatiky podľa sezóny
 • dialničná nálepka v SR
 • výmenu vozidla v prípade poruchy
 • asistenčné služby 24h
 • pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky
 • náplne okrem pohonných hmôt
 • služby spojené s prípadnou likvidáciou poistnej udalosti
 • bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo

Zobraziť zmluvu nájmu